Posted in Задаци за семинар, Презентације

Историја језика

Презентација из историје српског књижевног језика

Posted in Презентације

Гласовне промене

Упрошћавање сугласничких група (губљење консонаната) можете видети овде.

Јотовање можете видети овде.

Једначење сугласника по звучности можете преузети овде.

Једначење сугласника по месту творбе можете преузети овде.

Сибиларизацију можете преузети овде.

Палатализацију можете преузети овде.